SOLARNY DOM, s.r.o.

Informácia o SOLARNY DOM, s.r.o. príklad Odoo, Open Source ERP.

Nainštalované aplikácie

Predaj
Od cenových ponúk po fakturáciu
Fakturácia
Faktúry & platby
CRM
Sledovať iniciatívy a uzatvárať príležitosti
Webstránka
Tvorca podnikových webových stránok
Sklad
Spravujte svoje skladové a logistické činnosti
Účtovníctvo
Riadiť finančné a manažérske účtovníctvo
Nákup
Nákupné objednávky, tendre a zmluvné dohody
Projekt
Usporiadajte a naplánujte svoje projekty
Elektronický obchod
Predávajte svoje výrobky online
Výroba
Výrobné objednávky a kusovníky
Štúdio
Vytvárajte a prispôsobujte svoje aplikácie Odoo
Dokumenty
Správa dokumentov
Zamestnanci
Centralizujte informácie o zamestnancoch
DDS - Merge Sales And Purchase Orders
Dodo Systems - Merge Sales And Purchase Orders
Product Data Feed
Product Data Feed | Data Feed Manager
Odoo Google Merchant Center Product Data Feeds
Odoo Google Merchant Center Integration | Google Shopping | Product Data Feed | Free listings | Shopping ads | Odoo Google Shopping feed
Helpdesk
Sledujte, uprednostňujte a riešte vstupenky zákazníkov
Kvalita
Majte kontrolu nad kvalitou svojich výrobkov
Diskusie
Chat, poštová brána a súkromné kanály
Kontakty
Centralizujte váš adresár
Kalendár
Plán stretnutí zamestnancov
Opravy
Oprava pokazených produktov
Čiarový kód
Použite čiarový kód pre skladové operácie
Poznámky
Zorganizovať prácu pomocou poznámok

Nainštalované lokalizácie / tabuľky účtov

Multi jazykové účtové rozvrhy
DDS - Slovak - Accounting
Dodo Systems - Slovak - Accounting