Zásady ochrany osobných údajov

 

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

NA ZÁKLADE NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZÁKONA Č. 18/2018 Z. Z. - ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV S PLATNOSŤOU OD 30.01.2018 S ÚČINNOSŤOU OD 25.05.2018 SOLARNY DOM S.R.O. DODRŽIAVA STANOVENÉ PRAVIDLÁ O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV.

GOOGLE SEARCH CONSOLE

Webová lokalita shslovakia.sk využíva službu Google Search Console len za účelom analýzy návštevnosti a rôznych iných štatistických údajov o návštevnosti web stránky shslovakia.sk Pri využívaní tejto služby nezískavame Vaše osobné údaje.

GOOGLE UNIVERSAL ANALYTICS

Webová lokalita shslovakia.sk využíva službu Google Universal Analytics len za účelom analýzy návštevnosti a rôznych iných štatistických údajov o návštevnosti web stránky shslovakia.sk .Pri využívaní tejto služby nezískavame Vaše osobné údaje.

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV - FORMULÁR

Vaše údaje, ktoré dobrovoľne poskytujete vyplnením kontaktného formuláru spracuvávame len za účelom spätného nakontaktovania sa na Vašu osobu. Vaše osobné údaje, ktoré sú získané prostredníctvom kontaktného formulára su podmienené Vašim súhlasom so spracovaním údajov a budú spracované len na dobu určitú kvôli splneniu účelu, prečo boli poslané a následne budú zmazané. V prípade akýchkoľvek otázok na vyššie uvedené nás kontaktujte na gdpr@solarnydom.sk