Kontaktujte nás

Help-Desk formulár je viditeľný len pre prihlásených užívateľov.


Kontaktujte nás v prípade technickej podpory alebo reklamácií produktov.
Urobíme všetko pre to, aby sme sa Vám čo najskôr ozvali.

Vyberte jednu z možností: Otázka/Problém/Reklamácia.
Tu môžete napísať sériové číslo.
Tu popíšte vašu otázku/problém/reklamáciu.