KATEGÓRIE
KIWA POPV II 3F 1000V DC
66,30 € 66,30 € 66.3 EUR
Na ochranu jednosmerných obvodov fotovoltaických
systémov s prevádzkovým napätím do 1000 V DC.
Výmenné ochranné vložky, Varistorové vložky pre ochranu pred prepätím
Optická signalizácia poruchy, Diaľková signalizácia poruchy (vyhotovenie R)
Ochranné varistorové vložky otočiteľné o 180°
KIWA POPV II 2F 600V DC
41,60 € 41,60 € 41.6 EUR
Na ochranu jednosmerných obvodov fotovoltaických
systémov s prevádzkovým napätím do 600 V DC.
Výmenné ochranné vložky, Varistorové vložky pre ochranu pred prepätím
Optická signalizácia poruchy, Diaľková signalizácia poruchy (vyhotovenie R)
Ochranné varistorové vložky otočiteľné o 180°
TOP produkt
KIWA PO II 3PV 200V DC Class II
74,26 € 74,26 € 74.26 EUR
Na ochranu elektrických sietí a zariadení v menších priemyselných, administratívnych objektoch,
objektoch občianskej vybavenosti, rodinných domoch a bytoch pred prepätím
účinkami prepäťovej vlny spôsobenej blízkym, priamym alebo nepriamym úderom blesku.
KIWA PO II 3 PH 600V DC/40kA
66,00 € 66,00 € 66.0 EUR
Na ochranu jednosmerných obvodov fotovoltaických
systémov s prevádzkovým napätím do 600 V DC.
Výmenné ochranné vložky, Varistorové vložky pre ochranu pred prepätím
Optická signalizácia poruchy, Diaľková signalizácia poruchy (vyhotovenie R)
Ochranné varistorové vložky otočiteľné o 180°
TOP produkt

Z našej ponuky